Τι είναι το ΚΕΔΑΣΥ

Χρήσιμες πληροφορίες για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, σχετικά με τη λειτουργία, τον τρόπο αξιολόγησης, τη διαδικασία παραπομπής ενός μαθητή στο κέντρο διάγνωσης. Χρήσιμα τηλέφωνα για υποστηρικτικούς φορείς στο νησί μας και πανελλαδικά.