.
.
.
.
.

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Κω αποτελεί αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία και υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Σκοπός των ΚΕΔΑΣΥ είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αφορούν τα επίπεδα της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

Το ΚΕΔΑΣΥ λειτουργεί όλες τις εργάσιμες μέρες, από 1η Σεπτεμβρίου έως 10 Ιουλίου. Ώρες προσέλευσης του κοινού: καθημερινά 09.00 – 13.00

Οδηγίες προς ανηλίκους
Πάτα στην εικόνα
Διάβασε
Προφυλάξου!

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; Πληροφορίες για τις μαθησιακές και άλλες δυσκολίες. Πατήστε στην εικόνα και περιηγηθείτε…