ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
«Εργαλεία Σύγχρονης Προσέγγισης της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής»

Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΒΠΠ)

Πατήστε εδώ

Τι είναι οπτική αντίληψη;

Οπτική αντίληψη είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να συλλέγει οπτικές πληροφορίες, να τις αναλύει, να τις ερμηνεύει και να τις κατανοεί. Οι δεξιότητες οπτικής αντίληψης σε συνδυασμό με κινητικές δεξιότητες και οπτικές λειτουργίες μας βοηθούν στη καθημερινότητα μας να ολοκληρώνουμε διάφορες δραστηριότητες όπως να ανακαλούμε αριθμούς, τηλέφωνα, να κατανοούμε πως σχετιζόμαστε εμείς με άλλους ανθρώπους και με τον χώρο, να εντοπίζουμε αντικείμενα ανάμεσα σε πολλά κ.α.

Η οπτική αντίληψη δεν είναι μια ενιαία διαδικασία αλλά περιλαμβάνει μια σειρά από ικανότητες που είναι αλληλένδετες η μια με την άλλη. Ικανότητες που σχετίζονται με την οπτική αντίληψη είναι:

  • Η οπτική διάκριση
  • Η οπτική προσοχή
  • Το οπτικό κλείσιμο
  • Η οπτική σταθερότητα σχήματος
  • Η οπτική διάκριση εικόνας φόντου
  • Η οπτική μνήμη
  • Η οπτικοχωρική αντίληψη
  • Η οπτικοκινητική ολοκλήρωση

Τα παιδιά με δυσκολίες στην οπτική αντίληψη μπορεί να εμφανίσουν δυσχέρεια στην ανάγνωση, την γραφή και στην κατανόηση διαφόρων συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη μάθηση. 

 

teratakia