ΚΕΔΑΣΥ Κω
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Για οποιοδήποτε θέμα συμβουλευτικής υποστήριξης από την Υπηρεσία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Κατάλογος με στοιχεία επικοινωνίας των κοινωνικών φορέων στο νησί της Κω

ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, ιδεολογίας, θρησκείας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και οποιασδήποτε άλλης διάκρισης.

Τηρείται η αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακή Ενότητα Κω

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας – Περιφερειακή Ενότητα Κω

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας

Ακτή Μιαούλη 2, Κως ΤΚ. 85300

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 2242057915

Fax.: 22242028150

e-mail: d.giahou@kos.pnai.gov.gr

Προϊσταμένη: Γιάχου Δήμητρα- Κοινωνική Λειτουργός

Αρμοδιότητες:

 • Εφαρμογή προγραμμάτων για τις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής προστασίας,
 • Διασύνδεση των Κοινωνικών Υπηρεσιών για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας- Πρόνοιας,
 • Άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο,
 • Εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,
 • Διενέργεια κοινωνικών ερευνών και σύνταξη ανάλογων εκθέσεων σε υποθέσεις κακοποιήσεων ενήλικων και ανήλικων, επιτροπειών, δικαστικών συμπαραστάσεων, επιμελειών,
 • Έκδοση δελτίων μετακίνησης πολιτικών αναπήρων, υιοθεσιών, αναδοχών,
 • Συμβουλευτική στην Κοινωνική Εργασία,
 • Φορέας πρακτικής άσκησης φοιτητών Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.

Στελεχώνεται από μια Κοινωνική Λειτουργό και δυο Διοικητικούς υπαλλήλους.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00-14:00 (Δευτέρα- Παρασκευή)

         Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δήμου Κω

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δήμου Κω

Εθελ. Παλαιών Πολεμιστών 3, Κως, Τ.Κ.: 85300

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 22420-21502

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή Δωρεάν Φαρμακευτικής περίθαλψης
 • Έκδοση Πιστοποιητικών οικογενειακής αδυναμίας για Λιμεναρχείο, ΠΚΠ για Δικαστική χρήση, Πιστοποιητικών Οικονομικής αδυναμίας για χρήση στο Δήμο Κω
 • Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ. ΕΒΥΣ) από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), το οποίο υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών και συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.
 • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
 • Επίδομα στέγασης
 • Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης «Στεγαστική Συνδρομή»
 • Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για τους δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, τους κατόχους πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας
 • Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για τη διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης ανήλικων τέκνων και ενήλικων μέσω Εισαγγελικών Εντολών
 • Συμβουλευτική, ψυχο-συναισθηματική και κοινωνική ενδυνάμωση σε άτομα, οικογένειες και παραπομπή σε υπηρεσίες/ προγράμματα/ συλλόγους.

Στελεχώνεται από δυο Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Ωράριο λειτουργίας: 07:00- 15:00 (Δευτέρα- Παρασκευή)

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Δήμος Κω

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Δήμος Κω

Εθελ. Παλαιών Πολεμιστών 3, Κως ,Τ.Κ.: 85300

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 2242021502, 49514

e-mail: kentrokoinotitas@kos.gr

Συντονίστρια: Καββαδά Κλειώ- Κοινωνική Λειτουργός

Αρμοδιότητες:

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά είναι δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας, καθώς και οικονομικές ενισχύσεις όπως το ΚΕΑ, το επίδομα στέγασης, το επίδομα ανασφάλιστων υπερήλικων καθώς και τα προνοιακά επιδόματα. Απευθύνεται σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες ανεξάρτητα από οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα που χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης, μέσα από ατομικές και ομαδικές εργασίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένοι, πρώην χρήστες ουσιών, άτομα με χρόνιες ψυχικές ή σωματικές νόσους, θύματα έμφυλης βίας, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες/πρόσφυγες, Ρομά).

Πιο συγκεκριμένα παρέχει:

 • Ενημέρωση για προνοιακές παροχές,
 • Συνοδεία των ωφελουμένων σε υπηρεσίες,
 • Κοινωνική ατομική και οικογενειακή υποστήριξη,
 • Ψυχολογική στήριξη,
 • Υποστήριξη πληθυσμού Ρομά, με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνική τους ένταξη

Στελεχώνεται από δυο Κοινωνικούς Λειτουργούς, μια Ψυχολόγο, έναν Παιδαγωγό και μια Διοικητική υπάλληλο.

Ωράριο λειτουργίας: 07:00-15:30 (Δευτέρα- Παρασκευή)

              Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω

Δ/νση: 25ης Μαρτίου και Κιαπόκα Ζηπάρι, Κως

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. 22420 67420

fax: 22420 67429

e-mail: women@kos.gr

blog: womenkos@gmail.com

Facebook: Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω

Αρμοδιότητες:

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης από το Δήμο Κω της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω συνιστά υπηρεσία πρώτης γραμμής στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποστηρικτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, υπό την επιστημονική εποπτεία του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) από τον Ιούλιο του 2017.

Παρέχει υποστήριξη σε γυναίκες που υφίστανται βία ή σε γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με δράσεις που αφορούν στην:

 • Εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική, εργασιακή και νομική συμβουλευτική (σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κω).
 • Πληροφόρηση και διασύνδεση με σχετικούς διαθέσιμους φορείς.
 • Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της εκδήλωσης φαινομένων βίας και αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ευαλωτότητας κάποιων γυναικών.

Στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό , Κοινωνιολόγο, Ψυχολόγο

Ωράριο Λειτουργίας: 7:30-15:30 (Δευτέρα- Παρασκευή)

                    ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ - ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Κω

ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ – ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Κω

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2242028610

Υπεύθυνος δομής: Χατζηδαυίδ Κων/νος

Αρμοδιότητες: Δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες.

Στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό, Γυμναστή, Εργοθεραπεύτρια, δυο Κοινωνικούς Φροντιστές, δυο Εκπαιδευτικούς Τεχνικούς, έναν Οδηγό και έναν υπάλληλο Βοηθητικό προσωπικό.

Ωράριο Λειτουργίας: 7:30-15:30 (Δευτέρα- Παρασκευή)

   Αστική εταιρεία «Ιπποκράτης»/ Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Αστική εταιρεία «Ιπποκράτης»/ Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Δ/νση: Αλεξάνδρου Διάκου 4, Κως, 85300

Στοιχεία επικοινωνίας: 22420-24728

Fax.: 22420 24793

e-mail: kentroprolipsis.kos@gmail.com, astikietaireiaippokratis@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.kpippokratiskos.gr

Συντονιστής: Γερούκαλης Δημήτρης, Ιατρός-Ψυχίατρος

Αρμοδιότητες:

Η Αστική Εταιρεία “Ιπποκράτης”/Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, συμβάλλει και συντελεί, με τη λειτουργία της και την παροχή των υπηρεσιών της, στην υλοποίηση και στην επίτευξη των ιδρυτικών σκοπών του Ο.ΚΑ.ΝΑ. που αφορούν στην πρόληψη των εξαρτήσεων. Πέραν του σκοπού, της πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών, επεκτείνει την δραστηριότητά της στην πρόληψη των εν γένει εξαρτήσεων (διαδίκτυο, τζόγος, αλκοόλ κ.λπ.) που μέσα από τις ενδεδειγμένες, κατά περίπτωση, δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Σκοπός της Εταιρείας ειδικότερα είναι :

Η χωρίς Κερδοσκοπικό Χαρακτήρα παροχή υπηρεσιών στο ευρύ κοινό (π.χ. μαθητές, νέοι γενικώς, στρατευμένοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες, επαγγελματίες, δημοσιογράφοι), δηλαδή σε άτομα που δεν έχουν άμεση εμπλοκή στο θέμα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και των, εν γένει, εξαρτήσεων με στόχο: α) Tην παροχή ορθής και έγκυρης πληροφόρησης και β) Tην πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης της χρήσης ουσιών μέσα από την μείωση της ζήτησης και την πρόληψη των, εν γένει, εξαρτήσεων.

Για τον σκοπό αυτό οργανώνει και λειτουργεί:

1) Σχολή Γονέων, 2) Συμβουλευτικό Σταθμό για την Οικογένεια και τη Ψυχική Υγεία, 3) Τμήμα Κοινωνικών Μελετών και Κοινωνικής Παρέμβασης, 4) Πρόγραμμα Προαγωγής και Διατήρησης της Υγείας.

Στελεχώνεται από τρεις (3) Κοινωνιολόγους και μια (1) διοικητική υπάλληλο

Ωράριο Λειτουργίας: 7:30-15:30 (Δευτέρα – Παρασκευή)

             Κοινωνική Υπηρεσία -Κέντρο Υγείας - Γενικό Νοσοκομείου Κω

Κοινωνική Υπηρεσία -Κέντρο Υγείας – Γενικό Νοσοκομείου Κω

Ιπποκράτους & Μητροπόλεως, Κως, Τ.Κ.: 85300

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2242022300 (εσωτ. Γραμμή -318)

Τηλέφωνο για ραντεβού: 1535

Αρμοδιότητες: Ψυχολογική και Κοινωνική υποστήριξη

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συγκεκριμένες ώρες και ημέρες:

Δευτέρα & Τρίτη 9:00-13:00,

Τετάρτη: 11:00-14:00

Παρασκευή 8:00 & 12:00

E-mail: elenibethani@yahoo.gr grammateia@kos-hospital.gr

Η Κοινωνική υπηρεσία στελεχώνεται από Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό.

Ωράριο Λειτουργίας: 08:00-14:00

                      Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή

         Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή

 • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κω
 • Διευθυντής: Ανθούλης Μπάμπης
 • Στοιχεία επικοινωνίας: 22420 49455
 • e-mail: mail@dim-eid-ko.dod.sch.gr
 • ΕΕΕΚ ΚΩ
 • Διευθύντρια: Τσατσακλά Αικατερίνη
 • Στοιχεία επικοινωνίας: 22420 20598
 • FAX.: 2242024992
 • E-mail: mail.eeek-ko.dod.sch.gr

Περισσότερα τηλέφωνα για κοινωνικούς και άλλους φορείς πανελλαδικά, για εφήβους και νέους, μπορείτε να δείτε στη σελίδα  τηλέφωνα SOS