Εκπαιδευτική Νομοθεσία

 Συμβουλευτείτε τους παρακάτω ιστότοπους προκειμένου να ενημερώνεστε για την εκπαιδευτική και άλλη νομοθεσία:

 

Ενημερωθείτε για τους ισχύοντες νόμους που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Πατήστε πάνω στον τίτλο και θα ανακατευθυνθείτε στο αρχείο που επιθυμείτε να διαβάσετε. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι, κλπ. παρατίθενται με ημερολογιακή σειρά, ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατα επάνω…

 
Νόμοι Ειδικής Αγωγής

Νομοθεσία για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

Νομοθεσία για Αξιολόγηση Α.Μ.Ε.Ε.Α. (Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)

books, library, room