Μεταφορτώσεις

pencil, creativity, colorful-6605110.jpg
pencil, creativity, colorful-6605110.jpg

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ

Εισηγητική έκθεση σχολικής μονάδας προς το ΚΕΣΥ Κω, για παραπομπή μαθητή για αξιολόγηση

περιγραφική έκθεση

Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση μαθητή (Δημοτικό  – Γυμνάσιο – Λύκειο)

περιγραφική έκθεση νηπιαγωγείο

Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση μαθητή (Νηπιαγωγείο)

εργαζόμενη μνήμη

Κλίμακα αξιολόγησης εργαζόμενης μνήμης – Φόρμα καταγραφής

ιατροπαιδαγωγικά κέντρα

Κατεβάστε κι εκτυπώστε κατάλογο με τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την πιστοποίηση μαθησιακών δυσκολιών 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΔΑΣΥ ΚΩ